zondag 3 augustus 2008

Thuis, 1 dag later .

Koffers zijn uitgepakt,de was en strijk, alles op zijn plaats. Heeft alles weer zijn plaats ? Nee, in mijn hoofd en hart is er nog onrust. Daar moet ik nog van alles en nog wat een juiste plaats proberen te geven. Vooral de dingen die ik bewust of onbewust op mijn blog verdrongen heb.

India , dat mooie land, met zoveel kultuur.

India ,dat arm land ,de schamele woningen, de arme straatbeelden .

De schooiende armtierig geklede kinderen zullen me nog lang achtervolgen...

Meteen neem ik weer de post ter hand die tijdens mijn afwezigheid is toegestuurd. Twee leuke uitnodigingen voor de komende weken, enkele aanzichtkaarten van familie en vrienden die op de andere kant van deze planeet vakantie doorgebracht hebben.

Alsook de rouwprentjes van begrafenissen die mijn echtgenoot tijdens mijn afwezigheid verzorgde.

Met India in mijn achterhoofd sluit ik mijn reisblog af met een tekst die een 87 jarig dametje geschreven had voor haar eigen rouwprentje :

Tevreden zijn is een grote gunst

Tevreden schijnen is een grote kunst

Tevreden worden is een groot geluk

Tevreden blijven is een meesterstuk !

Jetje Velde

Geen opmerkingen: